Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

z włączonym Instytutem Celulozowo-Papierniczym

 

     Institute of Biopolymers and Chemical Fibres

     with the incorporated Pulp and Paper Research Institute